Get Adobe Flash player

Plan i program rada

 

Izvještaji proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika za razdoblje:

1. siječanj 2017. – 31. prosinac 2017.

 

 

BILJEŠKE UZ IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA,
PRIMICIMA I IZDACIMA ZA RAZDOBLJE
SIJEČANJ – PROSINAC 2017. GODINE
 

 

POTVRDA o preuzetom financijskom izvještaju proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika

 

 

 

Š K O L S K I    K U R I K U L U M

OSNOVNE ŠKOLE SILVIJA STRAHIMIRA

KRANJČEVIĆA

L O V R E Ć 2017 / 2018

 

 

 


G O D I Š N J I

P L A N I P R O G R A M

R A D A

OSNOVNE ŠKOLE SILVIJA STRAHIMIRA KRANJČEVIĆA


L O V R E Ć 2017 / 2018

 

 

 

 

 

 

IZVJEŠTAJ PRORAČUNA, PRORAČUNSKIH I IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA

ZA RAZDOBLJE OD 1. SIJEČNJA 2016. DO 31. PROSINCA 2016.

 

 

 

 

 

 

PLAN NABAVE ZA PRORAČUNSKU 2016. GODINU

 

 PRIJEDLOG FINANCIJSKOG PLANA ZA 2016. I PROJEKCIJA PLANA ZA 2017. I 2018. GODINU

 

 

 

 

Školski kurikulum 2012. / 2013.


Svaka škola radi na temelju svog školskog kurikuluma i godišnjeg plana i programa rada. Školski kurikulum predstavlja dugoročni i kratkoročni plan i program škole s izvannastavnim i izvanškolskim aktivnostima, a donesen je na temelju Nacionalnog okvirnog kurikuluma i Nastavnog plana i programa rada za osnovnu školu. U našem školskom kurikulumu prikazane su sve posebnosti naše škole vezane uz izborne predmete, dopunsku, dodatnu i izvanučioničku nastavu. Predstavljeni su i planovi i programi izvannastavnih aktivnosti, kao i školski projekti, razredni projekti i ostale odgojno-obrazovne aktivnosti koje će se ove školske godine provoditi u našoj školi.

 

Školski kurikulum 2012. / 2013. - PDF

 

PITAJ GOOGLE

ZADRUGA LUDRUM

ETNO ZBIRKA ŠKOLE

ŠKOLSKA DVORANA

KORISNE STRANICE